Tomik wierszy „Liryki młodzieńcze”

Drodzy czytelnicy!

Na dzisiaj, przygotowałem do publikacji tomik specjalny, właściwie prezent. Prezent z okazji czterdziestolecia mojej twórczości.

Jak wiadomo, wszystko się zaczyna od miłości i na miłości się kończy. To ona, niezależnie gdzie skierowana, pcha nas do czynów bardziej i mniej szlachetnych. Miłość, to także uczucie główne, które inspiruje poetów. Tak trywialnie i tradycyjnie, było również ze mną. Swoje pierwsze, młodzieńcze wiersze, napisałem dzięki tej inspiracji. Było to prawie dokładnie czterdzieści lat temu.

Dzisiaj, kiedy siadłem do nich ponownie, choć czytałem je ze wzruszeniem, to jednak również spojrzałem na nie krytycznie. I uznałem, że choć treści niosą dla mnie ważne, to forma nie przystaje do tego, jak piszę dzisiaj. Trzeba otwarcie powiedzieć, to były piękne uczucia, kiepsko przeze mnie opisane. Nie było rady, trzeba było je napisać, jakby od nowa. Może kiedyś, ktoś trafi na oryginały i uzna, że się myliłem. Dlatego zachowuję je w archiwum. Ja jednak uznałem, że należy je trochę oszlifować.

I jeszcze jedna ważna uwaga. Dziewczęta i kobiety, o których tutaj piszę, a które mnie tak bardzo zainspirowały, mam nadzieję, że mi wybaczą. Wszak wszystkie czyny i rozmowy uległy już przedawnieniu, choć nie uległy zapomnieniu. I z tą nadzieją oddaję Wam wszystkim ten tomik wierszy.

Tak powstał tomik wierszy „Liryki młodzieńcze”. Zapraszam wszystkich do czytania i krytycznej oceny. Miejcie litość nad uczuciami młodego, podówczas, człowieka. Tomik, w całości, jest do pobrania tutaj

Liryki młodzieńcze

 

Pióro

 

Milton Ha