Taka myśl o dżdżu

Z cyklu Fraszki:

Taka myśl o dżdżu

O żeż ty dżdżu za oknem mżący,
co nie masz formy w mianowniku,
a mimo wszystko mnie przenikasz
swym zimnym tchnieniem aż do szpiku.
No, pójdźże precz!

Bydgoszcz, 4 maja 2017 r.,

Pióro

 

Milton Ha