Pierwszy krok

Pierwszy krok

Pochłonął cały żar słoneczny
by się w nim spalić.
Nic.
W zakręty życia niebezpieczne
codziennie wchodził.
Nic.
W granicach błędu kroków
niepewność obliczał.
Nic.
Odnalazł miłość prawdziwą,
którą przemilczał.
Spłonął.
Przyszli, przesiali jego prochy
przez drobne sito.
Nic.

Został tylko plagiat.
Nieudolny pierwszy krok samodzielnego poety.

Pióro

 

Milton Ha