Schody donikąd

Schody donikąd

Schody, co nigdzie nie prowadzą
i dach, nie chroni już mieszkania.
Pomnik człowieka, co był władzą,
przed którą nikt się już nie kłania.

Może byś mógł symbolem zostać
szczytów i celów osiągalnych,
lecz obca jest Ci jego troska
o status rzeczy materialnych.

I może chciałbyś wspiąć się wyżej,
lecz tam na górze nic już nie ma.
Do chmur jest, może, jakby bliżej,
lecz rzeczywistość się nie zmienia.

Pióro

 

Milton Ha