Mistyfikator

Mistyfikator

Rozpoznałem znaczenie przedstawianych obrazów.
Zachowując się jak krytyk, narzuciłem ludziom swoje zdanie,
a potem sam przed sobą przyznałem się do popełnionych błędów.
Teraz jestem pełen pogardliwego podziwu dla samego siebie.
Ostrzegam Was przed sobą!

Każde wypowiedziane przeze mnie słowo
może mieć znaczenie
bardziej odbiegając od prawdy
niż Wam się wydaje.
Jestem
niebezpiecznym
mistyfikatorem.

Pióro

 

Milton Ha