W żłobie leży wciąż

W żłobie leży wciąż

Na melodię kolędy „W żłobie leży”

W żłobie leży, któż uwierzy,
że zawdzięcza coś jemu,
Jezusowi Chrystusowi
dawno narodzonemu?
W wierze swojej wiernie trwajcie.
Zagubionych on odnajdzie,
kiedy przyjdzie ku temu.

Będzie z nami, jak z owcami
na niebieskiej dziedzinie.
I do domu zaprowadzi,
by nas przyjąć w rodzinie.
Wyjdźmy zatem mu naprzeciw.
Gwieździe, co na niebie świeci,
co nie zgaśnie, nie minie.

Pośpieszajmy, nie zwlekajmy.
Pan już na nas czeka tam.
Kto żyw bieży, każdy wierzy
że wypełnił Boży plan.
Lecz, gdy któryś z nas zabłądził,
wybacz jemu, pewnie sądził,
że da radę samemu.

Witaj Panie, niech się stanie,
w zgodzie Słowu Twojemu.
Wskaż nam drogę, oddal trwogę,
gdyby zwątpił ten, czy ów.
My pójdziemy tam za Tobą,
wiedząc dobrze żeś Osobą,
co wybawi wszystkich znów.

Bydgoszcz, 4 grudnia 2017 r.,

Pióro

 

Milton Ha