Rok 1983 – Trzeci raz

Czwarta modlitwa do Świętego Jana Pawła II

Rok 1983 – Trzeci raz

Była młodość i radość niczym wieczna zabawa,
wolne studia, wspinanie i Tarty.
Potem czerwiec i znowu, po raz trzeci – Warszawa.
Twoje Słowo. Nasze młode umysły.

I znowu było Słowo
i Słowo było u Ciebie
i Tobą było Słowo.
W Polsce było Słowo,
a Polska stawała się przez Nie.

Były tratwy i Hańcza, jakby Twymi ścieżkami,
Był Kościelec i w nocy Kieżmarski.
Był Lodowy, a na nim widmo grane światłami
i Skalnate. Pobudka przed brzaskiem.

Pióro

 

Milton Ha