Rok 1987 – Czas odejścia

Piąta modlitwa do Świętego Jana Pawła II

Rok 1987 – Czas odejścia

Krok ogromny w dojrzałość. Wtedy – jak skok przez okno.
Ola. Miłość. Kamasze na siłę.
Las. Koszary. I rozkaz: „Tam wychodzić nie wolno.”
Na lotnisko, gdzie Słowo mówiłeś.

A dane było Słowo
i Słowo było u Ciebie
i Tobą było Słowo.
W Polsce było Słowo,
a Polska stawała się przez Nie.
Beze mnie.

Późna jesień, listopad, był dzień szósty miesiąca.
Przemka płacz gdy się zjawił i duma.
Oli nocne bezsenne i czuwanie bez końca.
Dni w koszarach rozdęte jak guma.

Pióro

 

Milton Ha