Rok 2008 – Czas próby

Dwunasta modlitwa do Świętego Jana Pawła II

Rok 2008 – Czas próby

W obliczu tego, co już się stało lub stać się ma,
w obliczu ciała mego kruchości,
przynoszą do mnie Słowo i Ciało. Jesteś tu? Tak.
Zawierzam cały. Bez wątpliwości.

Ojciec przywołał Słowo
bo Słowo było u Ciebie
i Tobą było Słowo.
Jak kamień było Słowo,
a ojciec płakał nade mną.
W trosce o mnie.

Gdy słaby ciałem i mocny w wierze wychodzę sam,
dziękując Tobie i Słowu Twemu.
To  mocny ciałem a słabszy w wierze też radę dam,
by poukładać świat. Po mojemu.

Pióro

 

Milton Ha