Rok 2011 – Życie za życie

Trzynasta modlitwa do Świętego Jana Pawła II

Rok 2011 – Życie za życie

Na początku było słowo i śmiercią było też.
Potem słów jeszcze były tysiące.
Niosąca grozę, bez odpowiedzi, diagnozy treść.
Barszcz wigilijny w sali pod oknem.

Zgubiłem Twoje Słowo
a Słowo było u Ciebie
i z Tobą było Słowo.
Bezgłośne było Słowo,
a matka płakała przez Nie.
Za Olą, w trosce.

Życie za życie wziąłeś sobie. To młodsze. Lepsze?
Nie mnie oceniać. Ja ufam Tobie.
Tylko wytłumacz im w Krakowie, że plan, nie szczęście.
I pociesz serca. Teraz w żałobie.

Znaleźli Twoje Słowo
bo Słowo było od Ciebie
i z Nimi było Słowo.
Kojące było Słowo,
chociaż płakali przez Nie.

Niebo było nad nimi a Maksiu był w niebie.

Pióro

 

Milton Ha