Dobra Nowino (wiersz)

Dobra Nowino

Nieś wszystkim wielką nadzieję przychodząc nocą i zimą.
Dobra Nowino.
Nieś dzieciom marzenia wyśnione, skryte pod śniegu pierzyną.
Dobra Nowino.
Nieś radość za stołem siedzącym, zanim na zawsze przeminą.
Dobra Nowino.
Nieś pocieszenie strapionym z każdą kolejną godziną.
Dobra Nowino.
Wszystkim równo błogosław chleb z ciała i z krwi Twojej wino.
Dobra Nowino.

Wiersz napisany w Bydgoszczy, specjalnie na Boże Narodzenie 2016.

Pióro

 

(WMI)

Dobra Nowino (pastorałka)

Dobra Nowino (pastorałka)

Skoroś się narodził w stajence lichej.
Skoroś wybrał sobie Betlejem ciche.

Nieś nadzieję wielką wszystkim.
Dzieciom radość, miłość czystą.                                               X2
Przybądź znowu nocą – Dobra Nowino.

Skoro Cię tu przysłał Ojciec Niebieski.
Skoro Cię człowiekiem posłał na Ziemię.

Nieś pociechę nam strapionym.
Ukojenie pokrzywdzonym.                                       X2
Przybądź nam z pomocą – Dobra Nowino.

Skoroś siedział z nami przy jednym stole.
Skoroś błogosławił znakiem na czole.

Daj nam chleba z ciała Twego
i z krwi Twojej wina tego,                                           X2
które gładzi grzechy – Dobra Nowino.

Pastorałka napisana w Bydgoszczy, specjalnie na Boże Narodzenie 2016.

Pióro

 

(WMI)